Így keletkezett a nemzet béke- és harci dala

Így keletkezett a nemzet béke- és harci dala

Így keletkezett a nemzet béke- és harci dala

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta meg a Szózat című költeményét, mely a reformkori mozgolódó, hazafias eszmékre nyitott közönség körében azonnal sikert aratott. Az Auróra című irodalmi évkönyv 1837-es kötetében jelent meg először, majd 1839-ben Egressy Béni írt hozzá egy első dal változatot, mellyel még inkább fokozta a Szózat népszerűségét.

Végül a Nemzeti Színház igazgatója, Bartay Endre a Pesti Hírlapban tett közzé egy pályázatot 1843 elején, melyben 20 aranyat ajánlott a nyertes számára a zenekari megzenésítésért. A pályaműveket 1843 májusában a Nemzeti Színházban egy bizottság hallgatta meg, melynek természetesen Vörösmarty is tagja volt, és név nélkül hallgatták meg, ill. választották ki a győztes művet. Az eredményhirdetés után derült ki, hogy a győztes pályamű Egressy Bénié volt, aki a korábbi szerzeményét dolgozta át.

Így tehát májusban volt 180 éve a Szózat megzenésítésének évfordulója, és a Himnusz mellett ez is elterjedt, mint nemzeti érzelmű buzdító erejű mű, afféle magyar Marseillaise.