Miről szól a településfejlesztési tervezés?

Miről szól a településfejlesztési tervezés?

A településfejlesztés egyrészt településrendezési tervek és településfejlesztési tervek készítéséből, vagyis településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt az említett tervek megvalósításából áll. Ez a fogalom egy olyan szókapcsolat, ami viszonylag új a magyar nyelvű szakmai tevékenységben és jogi szabályozásban. 

A településfejlesztési tervezés folyamata, annak lépései, tartalmi összetevői elvben azonosak a különböző nagyságú településeken, a nagyvárosokban ugyanazt a logikát érdemes követni, mint egy kistelepülésen. A koncepció célja a település „küldetésének”, a fenntartható fejlesztés fő stratégiai és cselekvési irányainak meghatározása a társadalmi, gazdasági és környezeti (művi és természeti) szempontok integrálásával. A településfejlesztési program – jellegénél fogva – tájékoztatja a település polgárait arról, hogy milyen módon kívánja a település irányítása az elkövetkező középtávú időszakban a település fejlődését előremozdítani. A program ezen felül ellenőrizhetővé teszi a megvalósítást, lemérhetővé a választott képviselők munkáját, nemcsak választóik, hanem saját maguk részére is.