Településfejlesztés, mint új fogalom

Településfejlesztés, mint új fogalom

A településfejlesztés a városok és községek fizikai valóságának, szerkezetének átalakítását, új települések esetében pedig ezek létrehozását jelenti. A településfejlesztésről, az épített környezet alakításáról és védelméről az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezik. 

A településfejlesztés fogalma egy viszonylag új szóalkotás a magyar nyelvű szakmai tevékenységben és jogi szabályozásban. A városrendezésről és építésügyről alkotott 1937. évi VI. törvénycikk még nem ismerte ezt a fogalmat, az csak később kezdett elterjedni. A településfejlesztés korszerű jogszabályi fogalma a magyar polgári jogalkotás egyik, európai összehasonlításban is kiemelkedő eredményének, az 1937 évi VI. törvénycikknek a vívmányait és maradandó értékeit viszi tovább a településfejlesztés fogalmának bevezetésével és alkalmazásával.

A településfejlesztés településrendezési és településfejlesztési tervek készítéséből és ezeknek a terveknek a megvalósításából áll.