Az operatív településfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés kapcsolata

Az operatív településfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés kapcsolata

A vállalkozásfejlesztés a kis- és középvállalkozásokat segíti abban, hogy növekedjenek és fejlődjenek. A sikeres vállalkozásfejlesztés azonban nem csak a vállalkozásokon múlik, hanem az adott település gazdasági és infrastruktúrális feltételein is. Az operatív településfejlesztés, illetve településrehabilitáció ebben nagy szerepet játszik.

Az operatív településfejlesztés és a településrehabilitáció olyan intézkedések, amelyeket az önkormányzatok hajtanak végre annak érdekében, hogy javítsák a településük gazdasági és infrastrukturális feltételeit. Ez lehet az utak és járdák felújítása, közterületek rendbetétele, közvilágítás javítása, közparkok és játszóterek kialakítása stb.

Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása azonban nem csak a település szépítésére, hanem a helyi gazdaság élénkítésére is hatással van. Az új infrastrukturális beruházások és javítások vonzóbbá teszik a települést a befektetők számára, és ezzel új munkahelyek teremtéséhez, valamint a helyi vállalkozások növekedéséhez vezetnek.

A Városfejlesztés Zrt az önkormányzatok és a vállalkozásfejlesztési alapítványok partnereként dolgozik annak érdekében, hogy a települések gazdasági potenciálját kihasználva fejlessze a helyi vállalkozásokat.